Skip to content

Stærkere grøn profil

KundeBBK Bio Airclean A/S

OpgavePromovere en markedsleder i grøn teknologi med nyt website, skabe dialog og starte en salgsproces.

leveranceUdarbejde koncept for nyt website og yde sparring om positionering og en stærk grøn profil. Nyt design og tekst, der afspejler high-end cleantechnology og skaber købsinteresse. Færdig implementeret website samt grafik til brug i andre marketing elementer.

“Jeg vil gerne takke (Faze2 teamet) for et godt samarbejde med udvikling af vores nye hjemmeside. Vi har fået god og kvalificeret sparring under hele forløbet, både med det journalistiske og grafiske indhold. 
Vi er meget tilfredse med det endelige resultat.”
Arne K. Poulsen, CEO, BBK A/S

Briefing

BBK A/S er en ingeniørvirksomhed med 15 ansatte og eksport til hele Europa. De er specialister i biofiltre, der fjerner lugtgener fra anlæg til biologiske processer, f.eks. biogas, kompostering, fiskefoder o.l. Disse anlæg er afgørende i den grønne omstilling, men lugtgener er en stor barriere for udbygningen. 
Barrieren kan fjernes med højteknologiske BBK’ lugfiltre, der fremmer udbredelsen af flere anlæg og det får stor betydning for fremtidens klimamål.  
 
Udfordringen er, at kunderne ofte vælger de billigste løsninger til at fjerne lugtgener. De vælger udstyr, som er ustabilt, dyrt i drift og kan give utilfredse naboer. 
Opgaven var at skaffe dialog med rådgivende ingeniører og få dem til at specificere et højklasse anlæg af BBK typen.
 
Vi fik til opgave at omsætte BBK’ banebrydende, grønne teknolog til et nyt, internationalt website. Vores green marketing tilgang dokumenterer et tydeligt, grønt miljøaftryk, en bæredygtig teknologi og grøn innovation med vidensinstitutioner. Det hele bygger på en brugervenlig platform, der viser mange applikationer med markant miljøprofil. Stilen er visuelt stærk med markant design, brug af autentiske personer og intuitiv navigering.

Lignende projekter